Црква „Св. Богородица“ – Гостивар

Пресвета Богородица е главна и катедрална црква во Гостивар, сместена на самиот плоштад. Изградбата на црквата е започната во 1924година, а нејзиното осветување е извршено во 1929 година. Во 2003година на црквата извршен е поголем реставраторски зафат.