Огледало
Излезе од печат новиот број на епархискиот весник Огледало и истиот мозете да го преземете на следниов линк 
http://tge.mk/vesnici/ogledalo5.pdf