Вечерна богослужба – ПРОЧКА
На 13.03.2016 година, Вечерна богослужба  – ПРОЧКА ,  во Соборниот храм „Св. Кирил и Методиј“ во Тетово.