40 години од упокојувањето на г.г.Доситеј

40 години од упокојувањето на г.г.Доситеј - првиот архиепископ на возобновената Охридска архиепископија во лицето на Македонската православна црква.