Cредба со градоначалникот на општина Рен, г-дин Zan Fransoa Clemont

При работната посета на црковната општина собор на сите Македоски светители во Лозана - Швајцарија, митрополитите г. Пимен и г. Јосиф  остварија средба со градоначалникот на општина Рен, г-дин Zan Fransoa Clemont, при посетата се разговараше за потребата на нашите верници од сопствен храм и можноста општината да посредува при неговата изградба. Во знак на благодорнаст од страна на митрополитите му беше упатена покана за посета на Pепублика Македонја.