Огледало двобој 14/15

Излезе од печат новиот број на епархиското списание Огледало неговата содржина во целост можете да ја погледнете на слеедниот линк